Chúa Nhật Tuần 26 Thường Niên (08h00 | 27/9/2020) Lm. Giuse Nguyễn Duy Hải, DCCT

Chúa Nhật, 27-09-2020 | 09:51:49

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết