Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh (18h30-17/05/2020) Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 17-05-2020 | 19:30:18