Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh (20h00-17/05/2020) Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 17-05-2020 | 20:41:41