Chúa Nhật VI Thường Niên (17h00 - 16/02/2020) Lm Vinhsơn Phạm Cao Quý, DCCT

Chúa Nhật, 16-02-2020 | 19:25:25