Chúa Nhật VI Thường Niên (18h30 - 15/02/2020) Lm Giuse Nguyễn Duy Hải, DCCT

Chúa Nhật, 16-02-2020 | 10:46:45