Chúa Nhật VII Phục Sinh Chúa Thăng Thiên (08h00-24/05/2020) Lm Giuse Nguyễn Duy Hải, DCCT

Chúa Nhật, 24-05-2020 | 09:25:49