Chúa Nhật VII Phục Sinh Chúa Thăng Thiên (10h00-24/05/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 24-05-2020 | 10:44:53