Chúa Nhật VII Phục Sinh Chúa Thăng Thiên (18h30-24/05/2020) Lm Vinhsơn Phạm Cao Thanh Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 24-05-2020 | 19:26:42