Chúa Nhật VII Thường Niên (18h30 - 22/02/2020) Lm Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Thứ Bảy, 22-02-2020 | 19:47:02