Chúa Nhật XVI TN: LỄ CHÚA CỨU THẾ (08h00 - 19/07/2020) Lm Micae Phạm Gia Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 19-07-2020 | 09:42:23