Chúa Nhật XXXIV TN C - Đức Giêsu Kitô Vua (06h30-24/11/2019) Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Chúa Nhật, 24-11-2019 | 18:02:53

Tags: ,