Thân mẫu cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, nguyên Giám tỉnh DCCT VN đã an nghỉ trong Chúa

Thứ Sáu, 15-09-2017 | 15:17:04

Cụ Cố Anna Nguyễn Thị Nhi, thân mẫu cha Vinhsơn Phạm Trung Thành C.Ss.R, nguyên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã an nghỉ trong Chúa:

+ Sơ đồ hướng dẫn đi thăm viếng nhà Cụ Cố Anna.


TTMV – DCCT

Tags: , , , , ,