Đại Phúc Cho Các Bà Mẹ Mang Thai Và Các Cháu Ấu Nhi

Thứ Tư, 13-03-2019 | 11:53:40

“Con đến í a nhà thờ,

con vào í a nhà Chúa.

Con đến í a nhà thờ,

con vào í a nhà Cha” 

Niềm vui, niềm hạnh phúc của những người con cái Chúa là được lên Đền Thánh để cung chiêm, gặp gỡ và thờ phượng Đấng mình yêu mến và phụng thờ. 

Vào lúc 8g00 sáng ngày 13.03 và cũng là ngày áp chót của tuần đại phúc, các bậc làm cha mẹ, ông bà…đã bồng bế những đứa con, đứa cháu của mình lền nhà thờ để được các cha cầu nguyện và chúc lành. Song song đó, các bà mẹ đang mang thai cũng lên đền thờ dâng con của mình cho Chúa qua nghi thức đặt tay chúc lành của quý cha thừa sai.

Thánh Giêrrađô, một tu sĩ DCCT – cùng thời với cha thánh Anphongsô đã được Hội Thánh phong tặng là Bổn Mạng các bà mẹ mang thai và các cháu ấu nhi. Bởi Chúa ban cho ngài làm rất nhiều phép lạ trong việc phò nguy và cứu giúp sự sống. Xin thánh Giêrađô – Đấng Bổn Mạng gìn giữ và bảo vệ sự sống cho các em ấu nhi, đồng thời xin ngài chúc lành và giữ gìn cho các bà mẹ được mẹ tròn con vuông.

trong nghi thức chúc lành cho các bà mẹ mang thai và các cháu ấu nhi, quý cha tặng khăn thánh Giêrađô cho các bà mẹ mang thai và bánh thánh Giêrađô cho các cháu ấu nhi.

Đại diện các bà mẹ mang thai dâng lời cầu nguyện

Quý cha chúc lành cho các bà mẹ mang thai

Làm phép khăn thánh Giêrađô

Làm phép bánh thánh Giêrađô

Chúc lành và trao bánh thánh Giêrađô cho các em ấu nhi

Phép lành Chúa Hài Đồng

Dâng con trẻ cho Mẹ Hằng Cứu Giúp

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

 


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184