Đại Phúc Giáo Xứ Long Bình - Giáo Phận Sài Gòn: Xin Mẹ Chạm Đến Đời Con

Thứ Sáu, 10-08-2018 | 14:59:35

Hỡi Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp – Xin cứu giúp con cùng. Xin cứu giúp phận đời long đong, vất vả của chúng con!

Bức Linh Ảnh hay làm phép lạ, Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đã trở nên gần gũi, thân thương với những người con của Mẹ trong giáo xứ Long Bình. Mẹ đã cùng đi, cùng sống với những người con cái Mẹ trong những tháng ngày Tiền Phúc, để dọn lòng những người con của Mẹ đón nhận Ơn Đại Phúc. Và trong Tuần Đại Phúc, những người con cái Mẹ cảm nhận thật sâu sắc sự hiện diện của Mẹ luôn bên cạnh sẵn sàng cứu giúp và chở che con cái Mẹ.

Xin Mẹ chạm đến từng người, từng tâm hồn, xin Mẹ chữa lành phần hồn, phần xác cho những người con cái Mẹ. Mẹ ơi! Chúng con xác tín rằng: Mẹ là Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là Mẹ của mỗi người chúng con. Mẹ có quyền thế trước mặt Thiên Chúa để chuyển cầu muôn ơn lành cho chúng con.

Truyền Thông Đại Phúc – Lm Paulphi – CSsR

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184