Đại Phúc Xuân Triệu, Xuân Lộc: Thập Giá Nở Hoa

Thứ Năm, 14-03-2019 | 00:46:38

“Giêsu – Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết, ôi Giêsu – Giêsu, tình Chúa xiết bao dịu kỳ. Giêsu – Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nao. Mấy ai hiểu chăng, vì Chúa quá yêu trần gian” (Giêsu Giêsu, nhạc và lời Lm Thành Tâm).

Đi lại chặng đường thập giá mà Chúa Giêsu đã đi, để cảm nhận tình yêu của Ngài. Một tình yêu hiến trao và cho đi tận cùng; một tình yêu cao vời thẳm sâu của Người hiến trao mạng sống mình vì người mình yêu; một tình yêu đã chết để chuộc lấy sự sống và trao ban sự sống mới, sự sống đời đời cho nhân loại này.

Con đường thập giá mà Chúa đã đi qua, mời gọi mỗi người chúng ta trên hành trình đức tin cũng bước theo Ngài. Như lời Ngài mời gọi: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta”. 

Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và phục sinh vinh hiển. Thập giá của Ngài đã nở hoa yêu thương. Lời mời gọi của Ngài cũng là lời mời gọi đời Kitô hữu hãy nở hoa vẹn toàn thơm mùi nhân đức, hãy nở hoa yêu thương cho cuộc đời đầy ngát hương.

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

 


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184