Giảng lễ 15h30 (02/10/2020) Hội Lòng Chúa Thương Xót - Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Thứ Bảy, 03-10-2020 | 15:55:09

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết