Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 18h30 | 10/01/2021 | Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 22:56:29

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết