Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 6h30 | 10/01/2021 | Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 07:43:05