Giảng lễ CHÚA NHẬT: CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ | 08h00 | 22/11/2020 | Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Chúa Nhật, 22-11-2020 | 17:24:28