Giảng lễ Chúa Nhật: Chúa Lên Trời | Thánh lễ 18h30 | 16/05/2021 | Lm GB. Nguyễn Thanh Bích CSsR

Thứ Ba, 18-05-2021 | 09:52:32

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết