Giảng lễ CHÚA NHẬT KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | 18h30 | 14/11/20 | Lm Giuse Quách Minh Đức CSsR

Thứ Bảy, 14-11-2020 | 19:36:45