Giảng lễ: CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG | 18h30 | 29/11/2020 | Lm Micaen Phạm Gia Lâm CSsR

Chúa Nhật, 29-11-2020 | 23:52:35