Giảng lễ Chúa Nhật tuần III Phục Sinh | Thánh lễ 20h00 | 18/4/2021 | Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận CSsR

Thứ Hai, 19-04-2021 | 22:22:29