Giảng Lễ hành hương Đức Maria, là đền thờ Thiên Chúa - 15/06/2019 - Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước DCCT

Thứ Bảy, 15-06-2019 | 17:38:47

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết