Giảng lễ hành hương kính Mẹ Hằng Cứu Giúp (11.3.2017): Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, C.Ss.R

Chúa Nhật, 12-03-2017 | 12:07:05

Chủ đề: ” Đức Trinh Nữ Maria đứng dưới chân Thập Giá”

Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

TTMV – DCCT

Tags: , ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184