Giảng lễ: MÙNG BA TẾT TÂN SỬU | Thánh lễ 10g00 | 14/02/2021 | Lm G.B Nguyễn Minh Phương CSsR

Chúa Nhật, 14-02-2021 | 20:17:14

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết