Giảng lễ: MÙNG HAI TẾT TÂN SỬU | Thánh lễ 16g30 | 13/02/2021 | Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Thứ Bảy, 13-02-2021 | 22:57:07

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết