Giáo họ Biệt lập Phước Ân - Giáo phận Bà Rịa: Đón rước Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư, 08-03-2017 | 18:15:35

Vào lúc 17g00 ngày 16.02.2017, Cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Biệt lập Phước Ân – Hạt Bình Giả đã cử hành cuộc đón rước bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế với lời mời gọi “Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ”.

Đây là Linh ảnh được sao chụp từ chính bản gốc tại Rôma, do Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép nhân dịp kỷ niệm 150 năm phục hồi việc sùng kính bức Linh ảnh (1866-2016) và đang chu du khắp thế giới. Linh ảnh này có mặt tại Việt Nam trong 01 tháng và được các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế rước về cho mọi người tôn kính.

Sau cuộc rước kiệu, Cha Phụ trách Giáo họ Phước Ân – Giuse Lê Đăng Khoa, CSsR đã hướng dẫn giáo dân Giáo họ Phước Ân và các nơi khác về hành hương tham gia giờ cầu nguyện trước Linh ảnh Đức Mẹ.

Lúc 18g00, Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu, CSsR chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với Cha Giuse Lê Đăng Khoa, CSsR và Cha Phụ tá Giáo họ Phước Ân – Đaminh Nguyễn Văn Phương CSsR.

Cộng đoàn phụng vụ sốt sắng dâng lên Đức Mẹ bản thân, gia đình và cộng đoàn Giáo họ, xin Đức Mẹ đoái thương cầu bầu cho đoàn con, với tâm tình của bài Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 19, 25-27): …“Đứng bên thập giá của Giêsu, có Mẹ Ngài… Vậy Giêsu thấy Mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu mến đứng bên cạnh, thì Ngài nói với Mẹ: Hỡi Bà, này là con Bà. Đoạn lại nói với môn đồ: Này là Mẹ con. Và từ giờ đó, môn đồ đã lĩnh Bà về nhà mình”.

BTT. Giáo hạt Bình Giả (giaophanbaria.org)

Tags: , , , ,