GIỜ GIẢI TỘI

Ngày đăng:13-01-2017

LỊCH GIẢI TỘI

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

*Sáng: 8g00 – 10g30

*Chiều: 14g00 – 16g30

Các ngày trong tuần trừ ngày Chúa Nhật