CÁC GIỜ HÀNH HƯƠNG VÀ GIẢI TỘI

Ngày đăng:13-01-2017

CÁC GIỜ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

– 06g00: Giờ I

– 14g00: Giờ II

–  16g00: Giờ III

Vào Thứ Bảy hằng tuần.


LỊCH GIẢI TỘI

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

*Sáng: 8g00 – 10g30

*Chiều: 14g00 – 16g30

Các ngày trong tuần trừ ngày Chúa Nhật