GIỜ HÀNH HƯƠNG

Ngày đăng:13-01-2017

CÁC GIỜ HÀNH HƯƠNG

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

– 06g00: Giờ I

– 14g00: Giờ II

–  16g00: Giờ III

Vào Thứ Bảy hằng tuần.