GIỜ THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG VÀ CHÚA NHẬT

Ngày đăng:13-01-2017

+ THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG

05g00: Thánh lễ 1.

06g00: Thánh lễ 2.

18g00: Thánh Lễ 3.

+ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Chiều thứ Bảy

18g30: Thánh lễ 1.

Ngày Chúa Nhật

05g00: Thánh lễ 2.

06g30: Thánh lễ 3.

08g00: Thánh lễ 4.

10g00: Thánh lễ 5.

15g00: Thánh lễ 6.

17g00: Thánh lễ 7.

18g30: Thánh lễ 8.

20g00: Thánh lễ 9.