Bài giảng Hành Hương 100 năm Đức Mẹ Fatima (10g00 - 13.07.2017), Lm. Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc, DCCT

Thứ Năm, 13-07-2017 | 18:56:17

Tags: , ,