Họ đạo La Mã, Bến Tre: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật, 16-04-2017 | 12:06:14

Hòa cùng niềm hy vọng, niềm tin và niềm vui đón mừng Chúa Phục Sinh, họ đạo nhỏ bé La Mã cùng dâng Thánh Lễ vọng mừng Chúa Phục Sinh.

Màn đêm xuống dần trên cõi thế, 19 g 00, cộng đoàn giáo dân họ đạo đã tề tựu trước sân của ngôi Thánh Đường La Mã để cùng với linh mục chủ tế cử hành nghi thức làm phép Lửa và Nến Phục Sinh. Kèm theo những lời nguyện, một thầy Học Viện DCCT đã dẫn giải ý nghĩa của từng lời nguyện và các nghi thức để cộng đoàn hiểu rõ hơn ý nghĩa của Thánh Lễ đặc biệt hôm nay.

Sau khi Nến Phục Sinh đã rước đến cung Thánh, cộng đoàn cùng chia sẻ Ánh Sáng Phục sinh từ Nến Phục Sinh là biểu trưng cho Đức Kitô sống lại. Cùng lúc đó, cộng đoàn cùng nghe linh mục chủ tế công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Kế đó, các bài đọc được cất lên như mời gọi cộng đoàn cùng nghe lại các biến cố trong mần nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa trao ban cho dân Ngài.

Sau bài Thánh Thư, cộng đoàn cùng cất vang lời ca Halleluia mừng Chúa Phục Sinh và nghe công bố Tin Mừng. Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại thực tại của ánh sáng và bóng tối trong cuộc đời. Cha mời cộng đoàn cũng bước theo trong Ánh Sáng Đức Kitô Phục Sinh.

Thánh Lễ vọng Phục Sinh khép lại, nhiều người đến bên Nước vừa làm phép để kín và mang về nhà.

Nguyện xin ơn Chúa Phục Sinh đến và ở lại trên cộng đoàn nhỏ bé La Mã và xin cho họ đạo La Mã ngày mỗi ngày là dấu chỉ của Chúa Phục Sinh giữa lòng Xã Hội và Giáo Hội.


 

Cộng Tác Viên Truyền Thông Vĩnh Long

Tags: , ,