Lễ Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Năm B - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (17g00 - 24.06.2018): Lm. Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT

Chúa Nhật, 24-06-2018 | 17:23:31

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm