Lễ Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm B (06g30 - 01.07.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Chúa Nhật, 01-07-2018 | 11:43:05

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm