Lễ Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm B (06g30 - 01.07.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Chúa Nhật, 01-07-2018 | 11:43:05

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184