Lễ Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm B (08g00 - 01.07.2018): Lm. Martinô Vũ Đồng Tùng, DCCT

Chúa Nhật, 01-07-2018 | 11:53:54

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm