Lễ Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm B (10g00 - 01.07.2018): Lm. Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT

Chúa Nhật, 01-07-2018 | 11:56:16

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm