Lễ Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm B (17g00 - 01.07.2018): Lm. Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 01-07-2018 | 17:11:35

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm