Lễ Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên, Năm B - Lễ Chúa Cứu Thế (10g00 - 15.07.2018): Lm. Phaolô Trần Hữu Dũng, DCCT

Chúa Nhật, 15-07-2018 | 11:40:38

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm