Lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A - Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (18g30 - 18.11.2017): Lm. Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Thứ Bảy, 18-11-2017 | 20:25:43

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm