Lễ Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A - Lễ Chúa Kitô Vua (8g00 - 26.11.2017): Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 26-11-2017 | 09:43:08

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm