Phát Quà Người Nghèo Mừng Lễ Giáng Sinh Tại Giáo Điểm Đồng Hòa, Cần Giờ.

Thứ Tư, 02-01-2019 | 09:40:13

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh vừa qua, Trung Tâm Mục Vụ đến thăm viếng dâng thánh lễ và phát quà cho những gia đình nghèo, neo đơn tại giáo điểm Đồng Hòa, một giáo điểm nhỏ do cha Gioakim Lê Văn Chinh DCCT quản nhiệm. Sau đây là vài hình ảnh:

 

TTMVDCCT.

Có thể bạn quan tâm