Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

Chúa Nhật, 28-04-2019 | 16:22:43

Lời Chúa: Ga 3, 1-8

Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra từ trên.” Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra từ trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Suy Niệm

Chúng ta có cần được tái sinh? Đây là một câu hỏi phổ biến cho việc truyền giáo của nhiều Kitô hữu. Nhưng đó cũng là một câu hỏi mà chúng ta cũng nên tự hỏi chính mình. Và điều đó có ý nghĩa chính xác là gì? 

Hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta đều trả lời bằng chính trái tim của mình là “có.” Kinh Thánh đã chỉ rõ ra rằng chúng ta phải được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô. Con người cũ phải chết đi và con người mới phải được tái sinh. Đây là ý nghĩa để trở thành một Kitô hữu . Chúng ta sẽ đón nhận một cuộc sống mới trong Chúa Giêsu Kitô. 

Chúng ta được tái sinh bởi nước và Thần khí ngang qua Bí Tích Thanh Tẩy. Khi chúng ta được thanh tẩy chúng ta dìm mình vào trong dòng nước và chết trong Đức Kitô. Khi chúng ta bước ra khỏi dòng nước tức là chúng ta được tái sinh trong Đức Kitô. Điều có nghĩa là Bí Tích Thanh Tẩy làm một điều gì đó thực sự diệu kỳ trong chúng ta. Hiệu quả của Bí Tích Thanh Tẩy là chúng ta được kết hợp vào trong chính sự sống hiệp nhất  của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đối với hầu hết chúng ta, Bí tích Thanh Tẩy xảy ra khi chúng ta còn là trẻ sơ sinh. Đây là một trong những điều mà chúng ta thường không nghĩ đến. Nhưng chúng ta nên lưu ý. 

Bí Tích Thanh Tẩy là một bí tích có tác dụng liên tục và mãi mãi trong cuộc sống chúng ta. Bí Tích Thanh Tẩy in một dấu ấn không thể xoá nhoà trong tâm hồn chúng ta. Dấu ấn này là nguồn ân sủng không ngừng trong cuộc sống chúng ta. Nó giống như một giếng ân sủng không bao giờ khô cạn. Từ giếng này, chúng ta được nuôi dưỡng liên tục và được đổi mới để sống theo phẩm giá mà chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi. Chúng ta được ban ân sủng từ giếng này để sống như những người con của Cha trên trời. 

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về Bí tích Thanh Tẩy của chính chúng ta. Phục sinh là thời điểm chúng ta được mời gọi nhiều hơn hết để làm mới lại Bí tích này. Nước Thánh là một cách hay để làm điều đó. Có thể, lần tới khi chúng ta đến nhà thờ, thật tốt đẹp khi chúng ta ý thức tự nhắc nhở mình về Bí tích Thanh Tẩy của chúng ta, phẩm giá và ân sủng mà chúng ta đã được lãnh nhận qua Bí tích này, qua hình thức làm dấu Thánh giá trên trán bằng nước Thánh. Bí Tích Thanh Tẩy đã biến đổi chúng ta thành một thụ tạo mới. Hãy tìm kiếm để hiểu và để sống một đời sống mới mà chúng ta đã được trao ban trong suốt mùa Phục sinh này.

Cầu Nguyện

Lạy Cha trên trời, hôm nay xin hãy làm mới lại Bí Tích Thanh Tẩy của chúng con. Chúng con xin hứa sẽ từ bỏ tội lỗi mãi mãi và tuyên xưng đức tin của chúng con vào Chúa Giêsu Kitô, Con của Cha. Xin hãy ban cho chúng con ân sủng để sống ơn gọi mà chúng con được kêu gọi. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: