Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A (09.04.2017): Vạn Tuế Con Vua David.

Thứ Bảy, 08-04-2017 | 15:00:14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Rước Lá: Mt 21,1-11)
(Bài Thương Khó: Mt 26,14-27,66)

1Khi thầy trò Ðức Giêsu đến gần thành Giêrusalem và tới làng Bếtphaghê, phía núi Ôliu, Ðức Giêsu sai hai môn đệ và 2 bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang coat sẵn đó, có con lừa con bên cạnh.  Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. 3 Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay.” 4 Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ:

5Hãy bảo thiếu nữ Xion:
Kìa Ðức Vua của ngươi đang đến với ngươi,
hiền hậu trên lưng lừa,
lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.

6Các môn đệ ra đi và làm theo lời Ðức Giêsu đã truyền. 7 Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Ðức Giêsu cỡi lên. 8 Một đám người rất đông lấy áo mình trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. 9 Ðám đông, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy:

Hoan hô Con vua Ðavít!
Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa!
Hoan hô trên các tầng trời.

10Khi Ðức Giêsu vào Giêrusalem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” 11 Ðám đông trả lời: “Ngôn sứ Giêsu, người Nadarét, xứ Galilê đấy!”


Suy niệm:

Anh chị em thân mến!

Hôm nay Giáo Hội cử hành mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu. Qua việc Chúa Giêsu vào thành cách long trọng giúp chúng ta nhận biết rằng: giờ của Ngài đã đến. Ngài đã tự nguyện bước vào cái chết để sinh ơn cứu độ cho nhân loại. Hạt lúa có thối đi thì mới sinh được nhiều bông trái. Ngài đã đi vào cái chết cách trọng thể và tự do, Người tự hiến mình là để thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha. Vì thế, đã có nhiều lần bị người ta chống đối tìm mưu giết Ngài, như ném đá hoặc định kế để xô Ngài xuống vực thẳm, nhưng họ không làm được, vì giờ Ngài chưa đến; hoặc đã nhiều lần dân chúng họp lại tìm cách bắt Ngài, nhưng Ngài lẩn trốn sang thành khác cũng chỉ vì giờ Ngài chưa đến.

Biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem được mọi người tung hô Ngài là Vua. Ðây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Ngài đồng ý cho dân chúng tung hô Con Vua David, chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Vậy, Chúa Nhật Lễ Lá cho chúng ta một cơ hội nữa là để tuyên xưng niềm tin của mình vào Vua các vua, Vua cả trời đất, nhất là Vua của mọi cõi lòng.

Mặt khác, Chúa Nhật Lễ Lá nhắc cho chúng ta biết rằng, đau khổ và vinh quang là hai chiều kích luôn song đôi với nhau. Sống trên đời là đối đầu với đau khổ, rồi qua đau khổ dẫn đến vinh quang. Vì Lễ Lá đưa chúng ta vào sự khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Ðó là khi chấp nhận bằng lòng vác Thập Giá mình và theo chân Chúa Giêsu, như thế là chúng ta cùng chia sẻ gánh nặng với Người, noi gương Người vác đi trong than khóc, mà là trong hy vọng. Vì với Chúa Giêsu, Thập Giá và cuộc sống vinh quang không thể tách rời nhau. Với Chúa Giêsu, đau khổ và chết chóc không dồn con người vào ngõ bí, mà là dẫn đưa con người đến vinh quang của ngày sống lại hiển vinh.

Hôm nay, trong cái nghịch lý của Lễ Lá là vị Vua cả của chúng ta tiến lên, đã bênh vực nhân vị của con người, chịu mọi đau khổ thể xác cũng như tinh thần cho những ai đến với Ngài. Vị Vua đó đã thu gom tất cả mọi đau khổ thể xác và tinh thần của con người vào chính bản thân Ngài, để chết đi cho tất cả và đã mở ra cánh cửa vào chốn trường sinh. Ðó là niềm hy vọng của mọi người chúng ta.

Ðể có việc làm cụ thể trong Tuần Thánh này, tôi sẽ tìm cách tế nhị giúp cho một người đang gặp khó khăn vật chất hoặc tinh thần, để họ lấy lại được niềm hy vọng. Và noi gương Chúa Giêsu nơi vườn Cây Dầu khi Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được xin Cha cất chén đắng này khỏi Con, nhưng xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha mà thôi”. 

(Trích trong ‘suy niệm hằng ngày Radio Veritas Asia)

 

Tags: , ,