Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên, Năm A (16.07.2017): Hạt giống Lời Chúa.

Thứ Bảy, 15-07-2017 | 17:00:18

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 1- 23)

Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe”.

Các môn đệ đến gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.”

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.


Suy niệm:

Muốn gieo hạt giống, ta phải có một khỏang đất, một mảnh đất hay một thưở ruộng .Nếu bạn có dịp tham quan một vườn cây ăn trái, một cánh đồng lúa hay một vườn ươm cây trồng, có lẽ bạn sẽ đồng ý với tôi:yếu tố thổ nhưỡng là yếu tố cơ bản cho cây mọc lên tốt tươi . Chúa Giêsu khi sống trong xã hội Do Thái đã dùng những ví dụ, những dụ ngôn cụ thể trước mắt người dân để dậy dỗ họ, vén mở cho họ về mầu nhiệm nước trời, hướng dẫn, chỉ bảo họ về cách sống, thái độ cư xử giữa con người với con người. Các bài đọc sáng hôm nay nói với chúng ta về Lời Chúa.Lời Chúa như hạt giống được gieo vào thưở ruộng trần gian và được gieo vãi vào tâm hồn con người. Tuy Lời Chúa gặp bao nhiêu cản trở, gặp bao nhiêu khó khăn ,nhưng Lời Chúa vẫn co một sức mạnh lạ lùng khiến vẫn đem lại một mùa gặt tươi tốt .

1. LỜI CHÚA LÀ CHÍNH ÐỨC GIÊSU KITÔ :

Chúa Giêsu đã đến trần gian mang lại ơn cứu độ và niềm hạnh phúc cho con người. Thánh Phaolô đã nói:” xưa Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, ngày nay Ngài nói với nhân loại nói với mỗi người chúng ta qua chính Con Một của Ngài là Ðức Giêsu Kitô ( Dt 1,1) Trong bối cảnh giảng đạo có đoàn đoàn lớp lớp những người theo Chúa để nghe Chúa giảng dậy và đây là cảnh tượng khi Chúa Giêsu cùng các môn đệ đang ngồi trên thuyền, Ngài thấy đám đông chen chúc khát khao Lời Chúa ở trên bờ hồ . Chúa Giêsu lấy dụ ngôn người gieo giống để giáo huấn đám đông đang lắng nghe Lời của Ngài nhưng họ đang tỏ vẻ thất vọng vì kết quả ít oi về Lời giảng dậy của Ngài và để cảm hóa các môn đệ đang có cảm tưởng Lời củaNgài nói ra gặp toàn là thất bại.Qua dụ ngôn này, Chúa nói về chính mình . Ngài đã đến thế gian , đã chấp nhận kiếp làm người, sống với, sống vì, sống cho con người, ngoại trừ tội lỗi.Chúa Giêsu đã hòa đồng với con người, chia sẻ kiếp sống với con người, nhờ đó Ngài đã hiểu rất rõ hoàn cảnh cụ thể của con người, những ưu tư lo lắng của con người, nên Ngài đã dậy dỗ , hướng dẫn con người cách rất cụ thể, thực tế .Ngài đã đồng bàn với những người tội lỗi, Ngài đã lưu tâm đến những con người khó nghèo, những con người bị đẩy ra khỏi xã hội vì họ thấp cổ bé họng, Ngài vẫn thường lui tới với những gia đình,những con người mà xã hội lúc đó đánh giá là không tốt, không lành mạnh.Chúa đã bị hiểu lầm, gặp biết bao trở ngại, thử thách, gặp biết bao phong ba bão táp vì con người chối từ Ngài.Con người của Ngài có thể được ví như một hạt giống bị vùi dập dưới lòng đất như Lời Ngài đã nói:” Nếu hạt lúa mì không thối đi, không mục nát, không bị vùi sâu vào lòng đất, nó sẽ không sinh nhiều hoa trái.”. hoặc ” Khi nào Ta bị treo lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta “. Chúa Giêsu quả thực đã thực hiện điều đó và Ngài đã mang lại hoa trái tốt đẹp.

2. LỜI CHÚA VẪN PHẢI ÐƯỢC TIẾP TỤC LOAN TRUYỀN:

Dụ ngôn Chúa rao giảng cho đám đông hôm nay vẫn là Lời Tin Mừng cần phải được mọi thế hệ qua mọi thời đại loan báo. Quả thực các môn đệ, các thợ gặt và Giáo Hội ở muôn thời vẫn luôn gặp những khó khăn, thử thách, chông gai, cản trở , thất bại . Sự cản trở, thất bại có thể xẩy ra ở hai phía: phía Hội Thánh vì thiếu phương tiện, thiếu tông đồ, bị khống chế hoặc bách hại, các tông đồ kém khả năng, thiếu nhiệt tình . Phía thế giới: thiếu thiện chí, thiếu cảm thông, cấm cách , gây khó khăn vv.Tuy nhiên, Lời Chúa vẫn âm thầm mọc lên ( ví dụ men trong bột, hạt cải ).Lời Chúa vẫn có sức mạnh vô biên, biến đổi lòng người, biến đổi thế giới . Càng khó khăn , Lời Chúa càng âm thầm mọc lên tươi tốt . Ðức Hồng y Etchegaray đã nói một câu chí lý:” Người ta dễ dàng nghe tiếng cây đổ, nhưng người ta khó lòng nhận ra hằng triệu hạt giống đang âm thầm ngoi lên từ lòng đất”. Vâng, lúc Giáo Hội cực thịnh chưa chắc đã là lúc Lời Chúa được gieo vãi tốt trong thế giới.Chúa vẫn tiếp tục tung vãi và gieo vào cánh đồng thế giới và cõi lòng của mỗi người.Thế giới và cõi lòng con người trước kia có thể là cằn cỗi, sỏi đá, gồ ghề đang chờ mong ơn cứu rỗi. Với Lời Chúa, với ân huệ của Chúa, thế giới và lòng con người có thể trở nên phì nhiêu, mầu mỡ .Lời Chúa soi sáng để ta hiểu Thiên Chúa và hiểu tình yêu của Ngài đối với ta . Lời Chúa như thế sẽ giúp ta hiểu lẽ phải và sự trái, cái thực và cái hư.

3. VÀ THẾ GIỚI NHƯ MỘT MẢNH ÐẤT VỚI MUÔN NGÀN TRỞ NGẠI :

Chúa dùng dụ ngôn để dậy dỗ những người trong cuộc, những người có tình liên đới, thân thiết vớinhau. Chúa Giêsu muốn các môn đệ và các người trong cuộc phải có hai đức tính, hai thái độ cơ bản : trái tim rộng mở và ước muốn tìm hiểu .Nước trời vẫn có đó, nhưng nó đòi hỏi con người phải có thái độ lạc quan, sự hy vọng, chờ đợi . Chúa Giêsu vẫn tỏ lộ mầu nhiệm nước trời cho những con người bé mọn .”Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm nước trời cho những con người bé mọn “. “Về phần các con đã được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không ” ( Mt 13, 11 ).Chúa đã vén mở mầu nhiệm nước trời cho các môn đệ, cho các người nhỏ bé, kẻ Anawim của Thiên Chúa. Còn họ là những luật sĩ, biệt phái, những kẻ kiêu căng, định kiến, nhỏ hẹp, khép kín . Chúa nói :” .Còn các con, mắt các con thật có phúc vì được thấy, tai các con có phúc vì được nghe “(Mt 13, 16 ).Vâng, Lời Chúa hay nói cách khác người gieo Lời Chúa vẫn tung vãi, vẫn gieo Lời, gieo hạt giống Lời Chúa vào thế giới, vào tâm hồn con người . Nhưng, vệ đường, sỏi đá, bụi gai vẫn luôn cản trở công việc gieo trồng . Các môn đệ Chúa, các người gieo trồng Lời Chúa không vì thế mà thất vọng, chán nản nản, bỏ cuộc, họ vẫn âm thầm chiến đấu, vẫn hăng say phục vụ , vẫn lướt thắng mọi nghịch cảnh, mọi thử thách, cấm cách, bắt bớ, hạt giống vẫn âm thầm mọc lên khi nó gặp mảnh đất tốt. Thế giới vẫn cần những sứ giả nhiệt tình, can đảm để gieo vãi Lời Chúa . Dù rằng cánh đồng thế giới có lắm chông gai, sỏi đá, khó khăn ngăn cản, nhưng Lời Chúa vẫn chờ được tung vãi và hạt giống Lời sẽ mọc lên tươi tốt khi nó gặp được đất mầu mỡ, tươi tốt để sinh hoa đơm trái tươi xinh .Con người có tự do chọn lựa và khi hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng người, nó sẽ mọc lên tốt tươi khi tâm hồn con người sẵn sàng đón nhận Lời Chúa.

Xin cho mỗi tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa kết trái đơm hoa.
Xin cho chúng con xác tín rằng gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng .
Xin cho hạt giống Lời Chúa biến đổi tâm hồn chúng con và giúp chúng con biết làm chứng cho tình yêu của Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ, tiếp xúc. Amen

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, C.Ss.R

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184