Bị Trảm Quyết

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên (29.08.2017): Lễ Kính Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6, 17-29) Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã ...