cha Tom Uzhunnalil

Cuộc gặp xúc động giữa Đức Giáo Hoàng và cha Tom Uzhunnalil sau 18 tháng bị bắt cóc

Cha Tom Uzhunnalil gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào ngày 13 tháng 9 năm 2017 vừa qua. Chỉ một ngày sau 18 tháng bị giam giữ trong tù, cha Tom Uzhunnalil – linh mục Ấn ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết