Chết Vì Người Mình Yêu!

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Chết Vì Người Mình Yêu!

Giáo xứ Chu Hải sống tâm tình của Tuần Đại Phúc bằng việc cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá Chúa Giêsu. Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, không làm cho ...