Chọn nhóm mười hai

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên (12.09.2017): Chọn nhóm mười hai.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,12-19) Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và ...