Chúc Lành Cho Các Bà Mẹ Mang Thai

Tuần Đại Phúc Giáo Xứ tại Cao Thái: Chúc Lành Cho Các Bà Mẹ Mang Thai Và Các Em Ấu Nhi

Sáng thứ 5, vào lúc 8g00 sáng trong Tuần Đại Phúc, quý cha đã có nghi thức chúc lành cho các bà mẹ mang thai và các em ấu nhi. Chúa đến đem tình thương và ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết